Sales :  Neighborhood : Podgortsi
 • Land ID:  1432
 • Town: Podgortsi
 • Neighborhood: Obuhovsky
 • Main route: Novobuhovskaya
 • Area: Kievskaya
 • Volume, ha: 0.25
 • Designated Purpose: Pod stroitel`stvo
 • Front: Yes
 • Within the Town: no
 • Kilometres from Kiev: 20
 • Documents: State Act
 • Value: 3000 notional units for 100m2
Available images:
Information:

14 uchastkov po 25 sotok, Novoobuhovskaya trassa. Stroitel`stvo. Namytye zemli s vyhodom na kanal. Vse gotovo dlya prodaji i stroitel`stva.

Also you can::
  Application to buy