Sales :  Neighborhood : Kozin
 • Land ID:  1225
 • Town: Kozin
 • Neighborhood: Obuhovsky
 • Main route: Kiev-Obuhov
 • Area: Kievskaya
 • Volume, ha: 6
 • Designated Purpose: Sadovodchestvo
 • Front: By village
 • Within the Town: no
 • Kilometres from Kiev: 17
 • Documents: State Act
 • Value: 8000 notional units for 100m2
Available images:
Information:

 Uchastok s vyhodom v Dnepr. Izmenenie tselevogo naznacheniya

Also you can::
  Application to buy